8. října 2010 | Prezentujeme Muzeum obětí komunismu v rumunském Sighetu

Jelikož Memorial museum v rumunském Sighetu je důležitým zdrojem inspirace pro Iniciativu za důstojné využití věznice v Uherském Hradišti, zprovoznili jsme webovou prezentaci této instituce. Naleznete v ní příběh rekonstrukce bývalého vězení v zapadlém severorumunském městečku do podoby muzea obětí totality a desítky fotografií, které vám daný prostor názorně přiblíží.

Pro úplnost si dovolujeme připomenout, že ředitelka sighetského muzea paní Ioana Boca navštívila Uherské Hradiště v rámci programu Minulost za zdí na Letní filmové škole a zástupce občanského sdružení Memoria informoval o uherskohradišťské iniciativě během pobytu na vzdělávací historické konferenci v Sighetu. S rumunskou nadací Fundatia Academia Civica, která spravuje muzejní areál v Sighetu, bylo navázáno partnerství, které o.s. Memoria hodlá do budoucna nadále rozvíjet. Svědčí o tom i společná výstava, která proběhne v druhé polovině listopadu v Rumunském kulturním institutu v Praze. Vernisáž výstavy fotografií a architektonických návrhů je naplánována na středu 10. listopadu 2010.

© - Iniciativa za důstojné využití věznice v Uherském Hradišti • Realizace web studio dat