26. října 2010 | Prohlášení k dopisu premiéra České republiky pana Petra Nečase adresovanému o.s. Memoria

Představenstvo občanského sdružení Memoria pozitivně přijalo zájem předsedy vlády ČR pana Petra Nečase o problematiku důstojného využití věznice v Uherském Hradišti, který nastiňuje ve svém dopisu adresovaném předsednictvu sdružení.

Vzhledem k debatám, které se o způsobu využití bývalé uherskohradišťské věznice vedou, občanské sdružení Memoria potvrzuje své dosavadní stanovisko ke způsobu řešení aktuální situace a budoucího využití tohoto historicky významného areálu.

Při jakémkoliv převodu areálu z vlastnictví ministerstva spravedlnosti do vlastnictví jiného subjektu, by mělo být smluvně přesně deklarováno věcné břemeno pro nového nabyvatele v podobě podmínky přeměny historicky nejcennějších částí areálu (tj. křídla samotek, křídla přiléhající k vězeňské kapli a přilehlých prostranství) do podoby památníku obětí totalitních režimů a tzv. muzea paměti národa. Zbylá část areálu by pak měla být využita v zásadě nekomerčním způsobem pro vzdělávací, kulturní, archivní a podobné účely.

Vzhledem k situaci uherskohradišťského okresního soudu aktuálně dislokovaného v nevyhovujících prostorech občanské sdružení Memoria dává na vědomí, že využití části areálu pro potřeby této instituce považuje za jeden z možných důstojných způsobů revitalizace tohoto historicky cenného komplexu.

Občanské sdružení Memoria je připraveno spolupracovat nejen s odbornými institucemi v ČR a zahraničí, ale také s  příslušnými státními, krajskými či komunálními orgány na přípravě koncepce památníku obětí totalitních režimů a tzv. muzea paměti národa v Uherském Hradišti.

© - Iniciativa za důstojné využití věznice v Uherském Hradišti • Realizace web studio dat