13. prosince 2010 | Odborné kolokvium na téma využití bývalé věznice v Uherském Hradišti

V pondělí 13. prosince proběhlo v rámci výstavy Mezi paralelními zrcadly odborné kolokvium zaměřené na problematiku využití bývalé věznice v Uherském Hradišti. Setkání se zúčastnili zástupci občanského sdružení Memoria, vědeckých institucí a vysokoškolských fakult.

Mluvčí o.s. Memoria přítomným přiblížil historii Iniciativy za důstojné využití věznice v Uherském Hradišti a výstavu instalovanou v prostorách Rumunského kulturního institutu v Praze. Po filmové projekci následovala beseda na téma koncepce nové muzejní expozice, která by reflektovala tematiku obětí totalitních režimů a diktatury mocenských struktur.

Přítomný zástupce o.s. Antikomplex přiblížil okolnosti vzniku obecně prospěšné společnosti Collegium Bohemicum, která připravuje založení tzv. Muzea českých Němců v Ústí nad Labem (http://aktualne.centrum.cz/domaci/regiony/ustecky/clanek.phtml?id=676826).

Jelikož se organizační koncepce nového ústeckého muzea ukazuje jako životaschopná, může nyní sloužit jako jeden z inspiračních zdrojů pro založení tematicky vyhraněné muzejní a vzdělávací instituce v Uherském Hradišti. Účastníci kolokvia projevili zájem o problematiku důstojného využití tamní věznice a podpořili myšlenku uspořádání odborného semináře blíže historickému objektu. Setkání historiků, muzejníků a dalších zájemců o novodobou historii by se tedy mělo uskutečnit během příštího roku přímo v Uherském Hradišti.

© - Iniciativa za důstojné využití věznice v Uherském Hradišti • Realizace web studio dat