Dotazník pro lídry kandidátek do krajských voleb v ZK

24. září 2012

Lídři politických stran ve Zlínském kraji:
Na rekonstrukci věznice v Uherském Hradišti by se měl podílet stát

Lídrům politických stran a hnutí kandidujících v nadcházejících krajských volbách ve Zlínském kraji jsme zaslali soubor otázek týkající se budoucnosti areálu bývalé věznice v Uherském Hradišti. Odpovědi politiků, kteří na naši výzvu k diskusi reagovali, přinášíme v souborné podobě. Do diskuse se zapojili:

• Josef Čech | Nezávislí
Libor Daňhel | M.O.R. – Za morální očistu regionu
Ivo Frolec | ZVUK 2012
Radim Junger | Lékaři a odborníci za ozdravení kraje
Libor Lukáš | ODS
Ivan Mařák | KSČM
Stanislav Mikula | Zdravý kraj

.........................................................................................................................................................

124_9652.jpg, 195x600, 26.71 KB

Areál věznice v Uherském Hradišti je dlouho diskutovaným tématem. Jedná se o prostor, který pamatuje věznění a mučení politických vězňů a který si zaslouží důstojnější využití, než chátrání a stále přísnější zákaz vstupu. Otázka, která se nad objektem vznáší, je:

Kdo najde energii, inspiraci a hlavně finanční prostředky s objektem naložit způsobem, který by zachoval výjimečnou atmosféru historického místa?

Památník v Uherském Hradišti

Vlastníkem věznice je stát, objekt ale leží v historickém centru Uherského Hradiště. Jak odpověděli všichni dotazovaní, svým významem má zároveň hodnotu nadregionální. Z toho vyplývá také podpora myšlenky využít objekt nebo alespoň jeho část jako památník obětí totalitních režimů. Kromě J. Čecha, který s projektem není zcela obeznámen, podporují všichni respondenti ve větší či menší míře alespoň částečné využití prostoru jako památníku.

Libor Daňhel: Je nutné zachovat autentické místo, kde se děla taková zvěrstva, pro následující generace. Pokud žáci či studenti navštíví prostory, kde se vyslýchalo a mučilo ve jménu komunismu, bude to pro ně mnohem větší přínos, než suchá slova v učebnici.

Libor Lukáš: Veřejně jsem to již mnohokrát deklaroval a také ve spolupráci s kolegy na radnici snažil podnikat konkrétní kroky a jednal s ministerstvem spravedlnosti.

Projekt muzejního využití věznice má veřejně deklarovanou podporu, zůstává však otázkou, jakým způsobem a v jaké míře přestavět objekt na historický památník či muzeum.

Památka má celoevropský význam!

Politiků jsme se zeptali, zda by na projektu měly spolupracovat také instituce nadregionálního charakteru. Tady se představy o míře spolupráce liší, všichni ale deklarují, že spolupráce více institucí je nutná. Ivan Mařák se domnívá, že rekonstrukce věznice je především zájmem města a její využití pro výkon spravedlnosti je i zájmem regionálním. Při přípravě rekonstrukce je nutná spolupráce všech zainteresovaných institucí. Názory pak záleží také na konkrétních představách o využití prostoru věznice pro účely památníku. Stanislav Mikula říká, že památník bude zabírat jen menší část areálu, určitě se na něm může podílet kdokoliv. Josef Čech považuje za důležité, aby se na přípravě rekonstrukce podílel tým odborníků nadregionálního významu a hlavně, že potřebné finanční prostředky musí zajistit stát.

A zase ty peníze…

Tím se dostáváme k nejpalčivějšímu tématu – financím. Zde to podle politiků opět záleží na účelu a míře využití. Kdo by měl přeměnu areálu financovat?

Stanislav Mikula: Majitelem je stát, takže určitě stát. Že to pak částečně spadne organizačně a provozně i na město, je jasné, ale nelze tuto stavbu a v ní umístěné organizace dotovat z rozpočtu města.

Libor Lukáš: Jak už jsem uvedl, musí to být město Uherské Hradiště, protože stát prokázal, že toho není schopen. Mimo jiné kvůli jeho liknavosti a neochotě převést věznici na město, jsme propásli termíny a možnosti čerpat na rekonstrukci objektu evropské peníze v letech 2007–2012.

Ivo Frolec: Všichni tři, největší váha je však na majiteli – tedy na státu.

Libor Daňhel: Státní správa i samospráva společně.

Radim Junger: Rozhodně by to měl být z největší části stát.

Josef Čech: Určitě jeho vlastník, tedy český stát.

Budeme o tom mluvit? A má to cenu?

Lídrů politických stran jsme se také zeptali, zda by uvítali širší debatu o využití věznice. Někteří vidí debatu jako smysluplnou, jiní by již raději viděli začátek rekonstrukce samé.

Libor Daňhel: Rozhodnutí musí být na kompetentních orgánech a politickém rozhodnutí. Jde o to, co je pro naši zemi důležité – momentální zisk nebo poučení z minulosti pro budoucí generace. Ivan Mařák si myslí, že je především důležité začít konat. Věznice není dobrou vizitkou pro městskou památkovou zónu a každé další oddalování řešení může mít fatální následky. Stanislav Mikula je toho názoru, že debata může začít, až bude jasný trvalý majitel. Pak se uvidí, jak bude areál sloužit a kdo se k tomu bude vyjadřovat. Předčasné debaty jsou zbytečné.

O problému víme, co s ním uděláme?

Z dotazníkového šetření mezi politiky Zlínského kraje vyplývá, že o problému využití věznice v Uherském Hradišti vědí, s jejím částečným využitím jako památníku souhlasí, nicméně jsou si vědomi problému získání financí. Ty by měly podle většiny plynout ze státní kasy, částečně by se měla podílet místní samospráva. Širší debatu by uvítali, upozorňují ale na nutnost vyřešit základní otázku definitivního vlastnictví objektu.

© - Iniciativa za důstojné využití věznice v Uherském Hradišti • Realizace web studio dat