Podpořte nás!

Spolek Memoria je dobrovolnickou neziskovou organizací snažící se prosazovat myšlenku vytvoření památníku obětí totalitních režimů a muzea mocenské perzekuce v nejcennějších částech areálu bývalé věznice v Uherském Hradišti. Samotný chod spolku a organizačně náročnější aktivity staví členy spolku Memoria před problém finančního zajištění organizace i pořádaných akcí. Z tohoto důvodu se spolek Memoria obrací na možné donátory finanční, ale i další podpory.

Spolek Memoria má zřízen běžný účet i zvolenu revizní komisi, která kontroluje hospodaření organizace. Morální záštitu aktivitám poskytují čestní členové sdružení, kteří jsou veřejně váženými osobnostmi.

Pokud považujete činnost spolku Memoria za důležitou
a vedle morální podpory jste ochotni propagaci myšlenky důstojného využití
věznice v Uherském Hradišti podpořit i financemi či věcným darem nebo službou,
je to možné!

Dar v jakékoliv výši má svůj smysl!

V případě vašeho zájmu o tuto formu pomoci a dotazů na činnost spolku prosím kontaktujte předsedkyni Annu Stránskou (as@uh.cz, 724 367 728).

© - Iniciativa za důstojné využití věznice v Uherském Hradišti • Realizace web studio dat