31. března 2014 | Poslanecká anketa

Ondřej Benešík, 190x238, 41.58 KBOndřej Benešík
Antonín Seďa, 190x238, 42.91 KBAntonín Seďa

Věznice v Uherském Hradišti, kterou vlastní český stát a jež je kulturní památkou, byla v předvolebním čase využita coby plocha pro politickou reklamu. Stalo se tak před prezidentskou volbou i volbou do poslanecké sněmovny. Tato skutečnost vyvolala širší občanskou diskusi. Jaký je váš názor na daný problém?

Ondřej Benešík (KDU-ČSL): Vzhledem k historii této budovy, a to bez ohledu, zda-li je nebo není kulturní památkou, považuji její využití pro politickou reklamu za nevhodné.

Antonín Seďa (ČSSD): Jako Hradišťák jsem tuto formu placené inzerce zaregistroval. Osobně se mi nelíbila a sám bych ji na bývalé věznici z morálních důvodů nevolil. Otázkou zůstává, proč současný majitel věznice, státní instituce, připustila reklamu pro politickou stranu a zda peníze, získané z této reklamy použije alespoň na potřebné práce k omezení chátrání této památky. Nemyslím si, že je vhodné tímto způsobem zakrývat skutečný stav budovy.

Cílem občanského sdružení Memoria je důstojné využití chátrající věznice v Uherském Hradišti a přeměna nejcennějších částí areálu do podoby památníku a muzea mocenské perzekuce. Souhlasíte s takovou vizí? Pokud ano, jakým způsobem jste ochoten prosazení dané myšlenky pomoci?

Ondřej Benešík (KDU-ČSL): S tímto záměrem souhlasím. Podporu pro realizaci spatřuji zejména ve snaze získat finanční prostředky z veřejných zdrojů.

Antonín Seďa (ČSSD): Podle mého názoru je škoda, že se nepodařilo v minulosti převést tuto nemovitost na město. Za prvé jsem přesvědčen, že je třeba tuto památku v městské památkové zóně spravit. Podle mého názoru by to nyní měl provést stát, potažmo ministerstvo spravedlnosti s tím, že by část budovy byla upravena na památník či muzeum. Co se týče mé osobní pomoci, mrzí mne, že řada mých minulých iniciativ se nepodařila. Nicméně budu trvat na tom, aby se současný vlastník postaral či aby budovu převedl bezúplatně na město. Jako poslanec budu interpelovat paní ministryni spravedlnosti v dané záležitosti a jako zastupitel města budu iniciovat jednání s představiteli Okresního soudu v Uherském Hradišti, kteří objekt využívají. Jsem přesvědčen, že ve spolupráci se Zlínským krajem je možno tuto památku zachránit.

Pokud by byla uspořádána veřejná debata o věznici v Uherském Hradišti, na niž by byli pozvání zákonodárci ze Zlínského kraje, zúčastnil byste se takové akce?

Ondřej Benešík (KDU-ČSL): Ano. Pokud to bude z časových důvodů možné.

Antonín Seďa (ČSSD): Již jsem se jako zastupitel i poslanec takových akcí v minulosti zúčastnil. Takže nevidím důvod, proč bych pozvání odmítl, pokud by mi můj časový plán nepřekážel.

© - Iniciativa za důstojné využití věznice v Uherském Hradišti • Realizace web studio dat