6. října 2014 | Anketa pro kandidáty voleb do senátu 2014 v obvodu č. 81

Oslovili jsme všechny kandidáty do senátních voleb v obvodu č. 81 s žádostí o vyplnění ankety na téma důstojného využití věznice v Uherském Hradišti. Z oslovených osobností na naši výzvu písemně reagovali kandidáti Stanislav Mikula, Zdeněk Botek, Pavel Botek, Ivo Valenta a Jan Pijáček.

Cílem občanského sdružení Memoria je důstojné využití chátrající věznice v Uherském Hradišti a přeměna nejcennějších částí areálu do podoby památníku obětí totalitních režimů a muzea mocenské perzekuce. Souhlasíte s takovou vizí? Pokud ano, jakým způsobem jste ochoten prosazení dané myšlenky pomoci?

Stanislav Mikula: Jsem předsedou Zdravého Hradiště a byl jsem 6 let zastupitelem města, kde jsem k věznici mnohokrát vystoupil. Moje názory veřejnost v Uh. Hradišti zná a asi jim neřeknu ve vaší anketě nic nového. Takové ankety upřímně nemají skoro žádný smysl, smysl mají jen činy. Mluvil jsem před lety se slečnou Annou Stránskou, ta se o mé názory zajímala a taky mě dala podepsat souhlas s vašimi aktivitami. To, že se před volbama všichni tzv. politici předvádějí s různými sliby, může oslovit jen opravdu hlupáky a lidi, kteří se nechají ovlivnit. Jak už jsem napsal, za mnou jsou činy a pokud bude více lidí jednat jako já, už dávno byla věznice vyřešená. Za neřešeným stavem hledejte lenost a nezájem místních představitelů města, kraje i místních poslanců.

Zdeněk Botek: Jsem s prací sdružení Memoria seznámen a se záměry souhlasím. Hodlám se ještě do voleb sejít s p. Válkovou na toto téma.

Pavel Botek: Ano, s takovou vizí naprosto souhlasím. Pokud bych dostal důvěru a pracoval jako senátor, rozhodně intervencemi na příslušných ministerstvech (spravedlnosti, kultury, popř. ministerstvu pro místní rozvoj). Bylo-li by to možné (a nutné) přípravou nebo podporou nějakého zákona (vyhlášky), který(-á) by tuto vizi naplnila.

Ivo Valenta: Ano, souhlasím s vámi popisovanou vizí a domnívám se, že je důležité, aby uherskohradišťská věznice byla důležitým mementem, které bude i budoucím generacím připomínat, čeho byl schopný totalitní komunistický režim. V tuto chvíli Vám nejsem schopen předložit zaručený recept, jak toho docílit. Jsem ale přesvědčen o tom, že poté, co bych se detailně seznámil s aktuální faktickým stavem a překážkami, které brání realizaci této vize, našli bychom řešení jak formální, tak finanční.

Jan Pijáček: Určitě s takovou vizí souhlasím a jsem připraven pracovat jako konzultant, případně jako dobrovolník.

Věznice v Uherském Hradišti, kterou vlastní český stát a jež je kulturní památkou, byla v minulosti využita coby plocha pro komerční i politickou (předvolební) reklamu. Tato skutečnost vyvolala širší občanskou diskusi. Jaký je váš názor na daný problém?

Stanislav Mikula: (nevyjádřil se)

Zdeněk Botek: Reklama na věznici je samozřejmě nesmysl a jsem rád, že se to letos neopakovalo.

Pavel Botek: Podle mého názoru je to nevkusné. Je to dehonestace lidského utrpení tohoto místa. Do nebe volající je potom politická reklama stran, které jsou nástupníky nebo mají ve svých řadách pohrobky totalitní KSČ.

Ivo Valenta: Nemyslím si, že bylo důstojné využít tento objekt k instalaci jakékoliv reklamy. Na druhou stranu je smutné, že tento objekt v centru Uherského Hradiště stále chátrá a také není pěknou vizitkou našeho města.

Jan Pijáček: Jsem zásadně proti využívání objektu věznice pro jakoukoliv komerční a politickou reklamu. Tato věznice s její pohnutou historií je pro mou rodinu pietním místem. Byl zde vězněn můj otec a manželčina babička.

Pokud by byla uspořádána veřejná debata o věznici v Uherském Hradišti, na niž by byli pozvání zákonodárci ze Zlínského kraje, zúčastnil(a) byste se takové akce?

Stanislav Mikula: Ano, věznice je mojí prioritou v senátních volbách v Uh. Hradišti a pokud budu senátorem, můžete si být jistý, že do konce mého volebního období bude opravena a sloužit smysluplným účelům. Mám dost schopností a morálky to dokázat, tak jako jsem dokázal 25 let udržet prosperující firmu, jako jediný v okrese založit politické hnutí či 30 let zdarma pracovat v tělovýchově a pro veřejnost.

Zdeněk Botek: Samozřejmě, považuji taková jednání za náplň práce poslanců a senátorů.

Pavel Botek: Ano, velmi rád.

Ivo Valenta: Určitě bych se rád zúčastnil a to bez ohledu nato, zdali se stanu senátorem nebo nikoliv.

Jan Pijáček: Určitě bych se takové debaty rád zúčastnil a přispěl svými zkušenostmi k naplnění cílů Memorie, tedy využití objektu věznice jako památníku obětí totalitních režimů.

© - Iniciativa za důstojné využití věznice v Uherském Hradišti • Realizace web studio dat