Rohový dům Stūra māja v Rize

Rohový dům, stojící v širším centru Rigy na dnešní ulici Svobody, byl postaven v roce 1912 jako výstavní činžák s šesti poschodími. Architekt pracoval s myšlenkou, že přízemní prostory budou využívány obchodníky a všechna nadzemní patra budou obývána městskou vyšší vrstvou.

Nicméně už ve 20. letech 20. století se Rohový dům, jak se mu kvůli poloze na rohu dvou ulic začalo mezi lidmi brzy říkat, stal majetkem ministerstva financí a později ministerstva vnitra Lotyšské republiky. V létě 1940, po okupaci Lotyšska Sovětským svazem, se osud této budovy přestavbou přízemí a sklepů na prostory sloužící ruskému Výboru státní bezpečnosti (předchůdci KGB) k vyšetřování „vnitřních záležitostí“ nadobro stočil jiným směrem. O rok později byla v prvním patře Rohového domu vytvořena střelnice, kde začaly být vykonávány tresty smrti.

Nahlédnout do Rohového domu můžete
skrze virtuální prohlídku i vy – 
zde.

Určitě nevynechejte video se vzpomínkami vězněných,
které je součástí virtuální prohlídky.

Foto www.birk-ecke.de, 613x460, 345.99 KBFoto www.birk-ecke.de

Po válečném zvratu, kdy nacističtí Němci získali v Rize a celém Lotyšsku převahu, se v budově na nějaký čas usídlilo několik organizací spadajících pod nacisty vytvořenou Samosprávu Lotyšska. Do Rohového domu tak získala přístup mimo jiné i mládežnická organizace Národní stráž, které se podařilo množství zde nalezených mrtvých těl identifikovat a také zdokumentovat část ještě seznatelných zvěrstev Sovětů jako svědectví pro budoucí generace.

Nikdo si v té době neuměl představit, že se sem praktiky ruského Výboru státní bezpečnosti (tedy KGB) mají již velmi brzy vrátit, a to na dlouhá desetiletí.

Nejhorší obrazy tento dům viděl v rozmezí let 1944 až 1953, kdy se oběťmi sovětských politických represí na území celého Lotyšska stalo 120 000 až 170 000 lidí.

Lotyšská složka KGB v Rohovém domě zůstala až do rozpadu celého Sovětského svazu. Za tu dobu domem prošlo mnoho vězňů, z nichž byla část zabita, část vyhnána na Sibiř a někteří z vězněných zde strávili desítky let svého života. 

Foto www.lsm.lv, 613x413, 279.91 KBFoto www.lsm.lv

Lotyšsko dlouho váhalo, jak s Rohovým domem naloží. 23 let po konci ruské okupace, když se Riga stala evropským hlavním městem kultury, se jeho dveře otevřely veřejnosti. Kvůli finanční nákladnosti i špatnému technickému stavu je však přístupná jen část prostor – sklepy, přízemí, první patro a dvůr.

Budoucnost budovy není stále jasná, ale emoce spojené s její návštěvou již mnoho lidí utvrdily v přesvědčení, že je morální povinností lotyšského národa toto místo v určité formě zachovat jako připomínku lidské zlovůle.

Text: Monika Vavříková

Foto www.imhoclub.lv, 613x389, 199.63 KBFoto www.imhoclub.lv
© - Iniciativa za důstojné využití věznice v Uherském Hradišti • Realizace web studio dat