Zákon o převodu věznice do vlastnictví města Uherského Hradiště

Tento zákon byl jednou z možností řešení situace.

Sněmovní tisk 981/0 – Návrh zákona o přechodu věcí z majetku ČR do vlastnictví města Uherského Hradiště poslanců Jaroslava Plachého a Antonína Sedi: http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=5&CT=981&CT1=0

Proces monitorován zde: http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?T=981&O=5

12. března 2010 | 75. schůze PSP ČR: Stenografický zápis (bod 280.)

http://www.psp.cz/eknih/2006ps/stenprot/075schuz/s075108.htm#r9

http://www.psp.cz/eknih/2006ps/stenprot/075schuz/s075109.htm

http://www.psp.cz/eknih/2006ps/stenprot/075schuz/s075110.htm

Návrh na zkrácení zákonné lhůty pro projednání sněmovního tisku 981 ve výborech Poslanecké sněmovny byl přijat. Zde se můžete podívat, jak poslanci hlasovali.

29. ledna 2010 | 67. schůze PSP ČR: Stenografický zápis (bod 189.)

http://www.psp.cz/eknih/2006ps/stenprot/067schuz/s067148.htm#r2

http://www.psp.cz/eknih/2006ps/stenprot/067schuz/s067149.htm

http://www.psp.cz/eknih/2006ps/stenprot/067schuz/s067150.htm

http://www.psp.cz/eknih/2006ps/stenprot/067schuz/s067151.htm

http://www.psp.cz/eknih/2006ps/stenprot/067schuz/s067152.htm

3. prosince 2009 | 66. schůze PSP ČR: Stenografický zápis – ústní interpelace pana poslance Plachého

http://www.psp.cz/eknih/2006ps/stenprot/066schuz/s066119.htm

© - Iniciativa za důstojné využití věznice v Uherském Hradišti • Realizace web studio dat