22. ledna 2010 | Ustavení iniciativy

V Uherském Hradišti byla ustavena občanská platforma, která si vytkla za cíl iniciovat a podporovat kroky vedoucí k důstojnému využití opuštěné věznice v Uherském Hradišti. Prvním krokem nové iniciativy bylo vydání společného prohlášení a šíření petice za záchranu této historické památky. Druhým bude ustavení občanského sdružení, jež by dohlíželo na způsob řešení obnovy areálu a připomínkovalo jeho následné využití. Přečtěte si také naši tiskovou zprávu.

© - Iniciativa za důstojné využití věznice v Uherském Hradišti • Realizace web studio dat