2. dubna 2010 | Dopis naší iniciativě místopředsedy MěV KSČM Uherské Hradiště

V pátek 2. dubna jsme obdrželi zprávu od místopředsedy MěV KSČM Uherské Hradiště Miroslava Berky.

„Dovoluji si Vám tímto zaslat dva materiály k doplnění skutečností v archivu zpráv Vaší iniciativy. Prvním je dopis MěV KSČM v Uh. Hradišti reagující na článek ve Slov. deníku a druhým článek z roku 2005 dokumentující nabídku tehdejšího ministra spravedlnosti Pavla Němce na BEZÚPLATNÝ převod areálu bývalé věznice do majetku města. Věřím, že oba materiály přispějí k objektivnímu náhledu na tuto problematiku.“

Na výzvu pana Miroslava Berky zde oba dva zmíněné materiály zveřejňujeme:

Dopis MěV KSČM v Uh. Hradišti reagující na článek ve Slováckém deníku
2. května 2005 | Mladá fronta Dnes: Ministerstvo nabízí starou věznici městu

K dopisu podotýkáme, že naše iniciativa vychází z toho, že situace kolem chátrající hradišťské věznice, která je v naší zemi opravdu unikátem, je dlouhodobě nevyřešená a nestandardní, proto by si snad zasloužila i nestandardní řešení. Plamenné obhajování ústavnosti ze strany komunistů zní vždy poněkud účelově.

V článku MF Dnes z roku 2005 nás zaráží poslední odstavec: „Představy o využití areálu věznice uzavřeného od roku 1962 se nyní mezi zasvěcenými shodují. Vedle hotelu by část prostor mohla sloužit například kulturním akcím. Třeba kaple nebo dvůr by ideálně posloužily komerčním a kulturním potřebám města, uvedl Jan Pospíšil, ředitel střední uměleckoprůmyslové školy.“ Právě takové představy o využití místa, kde nevinně trpěly desítky lidí, vedly ke vzniku naší iniciativy. Především o zachování piety a úcty v místech bývalé kaple a dvora, o kterých se zmiňuje ředitel SUPŠ UH Jan Pospíšil v souvislosti s možným komerčním využitím, se bude naše iniciativa nadále zasazovat.

© - Iniciativa za důstojné využití věznice v Uherském Hradišti • Realizace web studio dat