13. května 2010 | Prohlášení ke schválení převodu bývalého vězeňského areálu do majetku města Uherské Hradiště

Občanské sdružení Memoria Iniciativa za důstojné využití věznice v Uherském Hradišti pozitivně přijalo zprávu o schválení převodu věznice z majetku Ministerstva spravedlnosti do majetku města Uherské Hradiště. Na základě rozhodnutí městského zastupitelstva by mělo v brzké době dojít k podepsání smlouvy o odkupu vězeňského areálu v ceně 16,5 milionu Kč. I když iniciativa upřednostňovala variantu bezúplatného převodu věznice z důvodu veřejného zájmu, schválený způsob převodu považuje za aktuálně nejrychlejší možnou variantu započetí řešení neblahého stavu historicky cenného areálu.

Občanské sdružení Memoria si nadále klade za cíl podporovat snahy o vybudování „Muzea paměti národa“ v nejcennějších částech areálu a také podporovat rozumnou (tj. v zásadě nekomerční) revitalizaci ostatních částí někdejšího vězeňského komplexu. Rozhodnutí uherskohradišťského zastupitelstva tedy občanská iniciativa vnímá jako první důležitý krok k řešení situace a vyzývá zástupce města Uherského Hradiště k podniknutí dalších koncepčních kroků, které by napomohly k záchraně této významné památky.

Občanské sdružení Memoria bude nadále spolupracovat se všemi subjekty, které mohou napomoci výše uvedenému cíli. Bude se snažit vytvářet platformu pro dialog nad vizemi možných řešení využití uherskohradišťského areálu a organizovat aktivity vedoucí k vytvoření celostátně významného muzejního a vzdělávacího centra v Uherském Hradišti.

© - Iniciativa za důstojné využití věznice v Uherském Hradišti • Realizace web studio dat