1. července 2010 | Minulost za zdí – Program na Letní filmové škole 2010

Občanské sdružení Memoria – Iniciativa za důstojné využití věznice v Uherském Hradišti představí svou činnost a cíle během letošní Letní filmové školy. Do rámce této tradiční akce bude v termínu 23.–26. července pod názvem Minulost za zdí začleněno několik tematicky spřízněných programových bloků.

Součástí programu Minulost za zdí budou lektorsky zajištěné filmové projekce českých a rumunských filmů s tematikou reflexe totalitních režimů. Z české tvorby bude prezentován celovečerní snímek Jen o rodinných záležitostech (1990), který se natáčel ve věznici v Uherském Hradišti, a film Bumerang (1996) popisující realitu uranových lágrů v 50. letech. Filmové projekce doplní prezentace rumunské tvorby. Diváci budou moci zhlédnout snímky Památník bolesti (1991) a Buď požehnané, vězení (2002). Oba tyto filmy uvede ředitel Rumunského kulturního institutu Mircea Dan Duta.

Důležitou součástí tematického bloku Minulost za zdí budou i výstavy. Za pozornost stojí především kompletní prezentace architektonických návrhů studentů liberecké univerzity a také výstava studentských fotografií pořízených v uherskohradišťské věznici. Obojí pak bude doplněno představením vězeňských kreseb sochaře Otmara Olivy.

Naplánována je taktéž instalace výstavy Malík Urvi II uměleckého sdružení Pode Bal kriticky nahlížející současný stav české justice.

Další důležitou částí akce Minulost za zdí bude prezentace Muzea obětí komunismu v rumunském Sighetu, které představuje jednu z hlavních inspirací pro využití někdejšího vězeňského areálu. Prezentace Iniciativy za důstojné využití věznice v Uherském Hradišti na Letní filmové škole bude završena besedou za účasti pozvaných osobností a širší veřejnosti. Příjezd do Uherského Hradiště mimo jiné přislíbili spisovatel Jiří Stránský, režisér Jiří Svoboda, novinářka Petruška Šustrová, historikové Petr Blažek, Tomáš Bursík a jiní. Hlavním hostem čtyřdenního programu bude ředitelka sighetského muzea paní Ioana Boca.

Gestorem programu Minulost za zdí je Petr Slinták a koordinátorem výstav Josef Korvas – členové o.s. Memoria – Iniciativy za důstojné využití věznice v Uherském Hradišti.

Podívejte se na náhled elektronického plakátu akce nebo si jej stáhněte v plném rozlišení.

© - Iniciativa za důstojné využití věznice v Uherském Hradišti • Realizace web studio dat