4. července 2010 | Prohlášení ke stávající situaci

Občanské sdružení Memoria – Iniciativa za důstojné využití věznice v Uherském Hradišti je znepokojeno neustávajícími administrativními průtahy, které brání rychlému převedení této kulturní památky do majetku odpovědného vlastníka, jenž by zajistil její důstojné využití.

Z toho důvodu vyzývá příslušné orgány (a tedy především Ministerstvo spravedlnosti) k maximální vstřícnosti ve věci majetkoprávního vyřešení statutu uherskohradišťského areálu za účelem započetí jeho kvalitní rekonstrukce. Jejím cílem by měla být přestavba zchátralých objektů bývalého žaláře do podoby víceúčelového komplexu, jenž by soustřeďoval v zásadě nekomerční, tj. například vzdělávací, aktivity. V historicky nejcennějších částech areálu zabírajících přibližně 40 procent rozlohy objektu by měl vzniknout památník obětí totalitních režimů a tzv. muzeum paměti národa. Způsob rekonstrukce doličných prostor by přitom měl být ohleduplný a architektonicky kvalitní. Měl by odpovídat historickému významu budovy a inspirovat se zahraničními institucemi podobného zaměření – např. Muzeem obětí komunismu v rumunském Sighetu či Židovským muzeem v Berlíně.

Občanské sdružení Memoria je ochotno nadále podporovat kroky, které budou vést k dosažení uvedených cílů. Je připraveno spolupracovat s odbornými institucemi při přípravě ideové koncepce budoucího muzea a připomínkovat následný způsob rekonstrukce či využití všech částí někdejšího justičního a vězeňského areálu. V případě, že se objekt nepodaří v dohledné době převést do majetku města Uherské Hradiště nebo Zlínského kraje, občanské sdružení Memoria vyzývá Ministerstvo spravedlnosti nebo další orgány českého státu k vypracování nových architektonických plánů a vyčlenění potřebných finančních prostředků pro důstojnou revitalizaci opuštěného uherskohradišťského komplexu.

© - Iniciativa za důstojné využití věznice v Uherském Hradišti • Realizace web studio dat