25. července 2010 | Záznam besedy ve Slováckém divadle

V rámci prezentace Iniciativy za důstojné využití věznice v Uherském Hradišti na Letní filmové škole 2010 proběhlo v neděli 25. července ve Slováckém divadle představení architektonických návrhů studentů Technické univerzity Liberec.

Budoucí architekti se pod vedením ing. Arch. Radka Suchánka během jarních měsíců zabývali možnostmi úpravy bývalého hradišťského vězení do podoby památníku obětí totalitních režimů a tzv. muzea paměti národa. Na základě návštěvy místa samotného a následných diskusí vzniklo několik pozoruhodných a mnohdy velmi odvážných architektonických návrhů. Tyto byly ve Slováckém divadle představeny a interpretovány samotnými autory a jejich pedagogem. Poté následovala projekce hraného filmu Bumerang (1996, režie Hynek Bočan) natočeného podle předlohy spisovatele Jiřího Stránského. Ten do Uherského Hradiště bohužel nemohl dorazit a zaslal tedy účastníkům alespoň písemnou zdravici v podobě osobního zamyšlení.

Po projekci se někteří z účastníků setkání přesunuli do divadelního salonku, kde bylo přečteno poselství Jiřího Stránského a započala beseda na téma spatřeného a slyšeného. Vzhledem k přítomnosti Františka Zahrádky – bývalého politického vězně a poradce působícího při natáčení filmu Bumerang – se z počátku mluvilo o okolnostech vzniku tohoto filmu. Pak debatéři přešli k ústřednímu tématu. Hlavní náplní besedy se staly zhlédnuté architektonické návrhy podněcující dialog nad otázkou: jakým způsobem je možné bývalý vězeňský areál upravit tak, aby se stal významnou muzejní expozici s národní či dokonce středoevropskou důležitostí?

Besedy se vedle pana Františka Zahrádky zúčastnili také další – bývalí političtí vězni Vladimír Drábek a paní Anna Honová, historik Petr Blažek, občanský aktivista Jan Šinágl, pedagog Jaroslav Křápek a architekt Radek Suchánek. Besedu moderoval Jan Gogola.

Občanské sdružení Memoria děkuje všem, kteří se uvedené akce zúčastnili, a přispěli svým dílem k debatě nad budoucností areálu bývalého vězení v Uherském Hradišti. Poděkování patří i panu Janu Šináglovi, který ochotně poskytnul zvukový záznam z besedy. Ten vám nyní ve zkrácené podobě přinášíme.

Pro stažení souboru se záznamem klikněte sem.

© - Iniciativa za důstojné využití věznice v Uherském Hradišti • Realizace web studio dat