Zprávy

V této části postupně zpřehledňujeme vývoj situace a informujeme o činnosti našeho spolku.

Archiv zpráv

............................................................

Otevření věznice v září v rámci Slavností vína a otevřených památek

Foto Marek Malůšek, 613x300, 154.12 KBFoto Marek Malůšek

Máme radost, že se během Slováckých slavností vína a otevřených památek znovu podařilo domluvit otevření věznice pro veřejnost. V sobotu 10. září od 13.00 do 17.00, v neděli 11. září dokonce od 9.00 do 17.00. V sobotu po konci otevírací doby také opět připravujeme ekumenickou bohoslužbu.

............................................................

24. května 2016

Návštěva věznice ministrů Babiše a Hermana

Otevřený dopis zveřejněný na facebooku Iniciativy za důstojné využití věznice, 613x300, 150.48 KBOtevřený dopis zveřejněný na facebooku Iniciativy za důstojné využití věznice

Věznice dostala pozornosti hned dvou ministrů, a to ministra financí Andreje Babiše a ministra kultury Daniela Hermana, kteří ji v den atentátu na R. Heydricha 27. května osobně navštívili a deklarovali, že věznici chtějí opravit.

U příležitosti jejich návštěvy Memoria vydala tento otevřený dopis.

............................................................

4. května 2016

Koncert Hold odvaze v kapli věznice

Foto Lukáš Mach, 613x300, 97.85 KBFoto Lukáš Mach

Hudební uskupení Umíme Hrát v rámci své koncertní řady P.U.N.K. ve spolupráci se spolkem Memoria představilo ojedinělý a ve všech ohledech punkový koncert nazvaný „Hold odvaze“. Koncert uctil památku a složil hold odvate všem, kteří bojovali proti útlaku a nesvobodě v jakékoliv podobě.

Kaple bývalé hradištské věznice – prostor, jehož tichá prázdnota je výmluvným svědkem zdejší pohnuté minulosti, naplnila hudba Dimitrije Šostakoviče, Josefa Suka a Ericha Wolfganga Korngolda. Právě jméno posledního jmenovaného skladatele nese ve svém názvu soubor Korngold Quartet, který je zavedeným souborem české hudební scény s mnoha soutěžními úspěchy, pravidelně koncertuje u nás i v zahraničí a vystoupil v rámci významných festivalů jako je Pražské jaro, Janáček Brno nebo Concentus Moraviae. „Polovinu“ souboru tvoří Kristina a David Hrubí, kteří již 5 let umělecky a pedagogicky působí také v Uherském Hradišti. V podání smyčcového kvarteta zazněla díla, která se obsahově nebo souvislostmi svého vzniku dotýkají zásadních historických událostí minulého století – první světové války, holokaustu a druhé světové války a totalitního režimu v Rusku za vlády Josefa Stalina. Kde slova nestačí, dokáže hudba často výmluvně vyjádřit prožitou hrůzu, životní ironii, zoufalství a bolest i neutuchající lidskou naději. V rámci koncertu vystoupila i Hana Achilles, jejíž scénická taneční ilustrace doplnila jednu ze skladeb programu.

............................................................

13. března 2016

Memoria k brněnské káznici/věznici na Cejlu

Brněnská káznice na Cejlu, 613x300, 161.56 KBBrněnská káznice na Cejlu

Náš spolek Memoria vznikl z potřeby zvýšit povědomí o uherskohradišťské věznici a napomoci adekvátnímu a důstojnému využití jejích prostor, které jsou němými svědky mnoha nešťastných, ale také hrdinských osudů, které spoluutvářely naše dějiny.

Je tedy pochopitelné, že pozorně sledujeme současné dění kolem brněnské káznice/věznice na Cejlu, objektu v mnohém podobného uherskohradišťské věznici.

Káznice má jasného a ekonomicky relativně silného vlastníka – město Brno. Díky tomu jsme v současnosti svědky procesů, které v nějaké podobě čekají v budoucnu i objekt uherskohradišťské věznice, jak alespoň doufáme. Káznice prochází částečnými stavebními úpravami se záměrem dočasného zpřístupnění a posléze vytvoření tzv. kreativního centra, které je zatím v podobě záměru, nikoliv konkrétního projektu.

Zástupci města Brna deklarují, že historicky cenná a pietní místa mají zůstat zachována a mají mít přiměřené pietní využití – jehož nejlepší konkrétní podobu je ještě také potřeba najít. Někteří historici se aktuálně zlobí, že neproběhl důkladný historický průzkum, někteří další se přiklánějí k tomu, aby z objektu vzniklo „muzeum komunismu/totality“, i když vybudování takovéhoto projektu zatím bohužel nemá ani trochu konkrétní obrysy.

Na brněnském příkladu jsme svědky nesnadného procesu hledání nové náplně objektu, hledání způsobů, jak citlivě přistoupit k místům žádajícím pietu, hledání rovnováhy mezi historickou hodnotou místa a potřebou vdechnout areálu nový život, hledání ekonomicky udržitelného způsobu provozu.

Pro úspěšné řešení areálu uherskohradišťské věznice mohou být zkušenosti z Brna velmi cenné. Postup přeměny káznice/věznice na Cejlu proto budeme i nadále pečlivě sledovat a doufáme v tomto směru v otevřenost a ochotu vlastníka – vedení města Brna.

............................................................

7. prosince 2015

Uh. Hradiště navštívila ředitelka Platformy evropské paměti a svědomí
Neela Winkelmannová

Foto Zdeněk Němec, 613x300, 153.89 KBFoto Zdeněk Němec

Do Uherského Hradiště jsme pozvali Neelu Winkelmannovou, vnučku držitele Nobelovy ceny, vědce Jaroslava Heyrovského a ředitelku Platformy evropské paměti a svědomí.

Po návštěvě věznice následovala v Cafe Portal beseda s promítáním dokumentu o iniciativě JUSTICE 2.0.

............................................................

1. října 2015

V ÚSTR proběhnul seminář o paměťových místech

Foto Přemysl Fialka, 613x300, 156.56 KBFoto Přemysl Fialka

Ve čtvrtek 1. října proběhl v Ústavu pro studium totalitních režimů seminář věnovaný minulosti, současnosti a možné budoucnosti vybraných paměťových míst. Na semináři byla prezentována věznice v Uherském Hradišti, internační tábor ve Svatobořicích u Kyjova a lokalita někdejších pracovních táborů na Jáchymovsku.

Tříhodinový seminář doplněný diskusí představil aktuální stav tří historicky zajímavých míst, která mají potenciál stát se památníky s muzejním zaměřením a vzdělávacím přesahem.

Na Jáchymovsku byla letos spolkem Političtí vězni.cz obnovena naučná stezka. Ve Svatobořicích se aktuálně připravuje expozice, která by měla přiblížit pestrou historii někdejšího lágru s dodnes zachovanou urbanistickou strukturou. Věznice v Uherském Hradišti na muzejní úpravu a otevření veřejnosti stále čeká.

Činnost spolku Memoria se proto soustřeďuje na shromažďování informací k historii věznice a rozvíjení veřejné diskuse i šíření povědomí o historické podstatě někdejšího justičního a vězeňského komplexu.

© - Iniciativa za důstojné využití věznice v Uherském Hradišti • Realizace web studio dat